Chúc mừng đã nhận được items:phần thưởng event
Huy hiệu truyền thuyết với giá: 80.000 Vàng