Thích bài này? Bài trướcBài sau

Kirito Kun

on 16/7/2014, 09:29

#1
  • Kirito Kun

Kirito KunĐiều Hành Viên
Xem lý lịch thành viên
Điều Hành Viên
Bài viết : 113
Xu Xu : 8969
Like : 16
Pet :
[TUTs] Thống kê bài viết 5 cột

Thống kê bài viết, với 5 cột, 7 thông tin:

  1. 12 bài viết mới nhất
  2. 5 chủ đề được xem nhiều nhất
  3. 5 chủ đề thảo luận nhiều nhất
  4. 5 thành viên tạo chủ đề nhiều nhất
  5. 5 thành viên gửi bài nhiều nhất
  6. 5 thành viên gửi bài nhiều nhất tuần
  7. 5 thành viên gửi bài nhiều nhất tháng
Hiển thị tốt ở diễn đàn hẹp


Không gặp vấn đề gì ở diễn đàn rộngBước 1: ACP >> Display >> Pictures and Colors >> Colors >> CSS Stylesheet

Thêm vào CSS:

Code:
/* Latest topics */
#content-container div#main{margin-bottom:0}
*+ html #content-container div#main{margin-left:0;margin-right:0}
#content-container div#left{float:none;width:100%}
#left{margin:30px 0}
#left,#left *,#left li:before{-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}
#left table.table{border-collapse:collapse;empty-cells:show;table-layout:fixed;width:100%}
#left a{text-decoration:none}
#left td{width:25%;vertical-align:top;border-width:0 1px}
#left .double{border-left:0;width:50%}
#left li{position:relative;width:100%;list-style-type:none;height:22px;line-height:24px;border-bottom:1px dashed #CCC;counter-increment:Zzindex}
#left li:before{content:counter(Zzindex);display:block;height:16px;background:#98D0FF;position:absolute;left:-23px;font-size:11px;top:5px;border-radius:2px;text-align:center;width:18px;color:#FFF;line-height:16px}
#left li:after{content:" ";background:#98D0FF;display:block;width:6px;height:6px;position:absolute;top:10px;left:-8px;transform:rotate(45deg);-ms-transform:rotate(45deg);-webkit-transform:rotate(45deg)}
#left li:nth-child(1):before,#left li:nth-child(1):after{background:red}
#left li:nth-child(2):before,#left li:nth-child(2):after{background:#d47a2a}
#left li:nth-child(3):before,#left li:nth-child(3):after{background:#b9ba45}
#left li:nth-child(4):before,#left li:nth-child(4):after{background:#aad655}
#left li:nth-child(5):before,#left li:nth-child(5):after{background:#55e7aa}
#left a{overflow:hidden;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;display:block;width:60%;height:inherit}
#active_topics a,#viewed_topics a{width:70%}
#left #recent_topics a{width:80%}
#left .lastRight{right:0;text-align:right;position:absolute;top:0;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;left:auto}
#left ul,#left th{padding-left:34px;padding-right:10px;margin:0}
#left ul{height:114px}
#left .changeLast{border:0 none!important;background:inherit;margin-top:0!important;margin-bottom:-1px;padding:0!important}
#left .changeLast,#left th h2{color:#777}
#left th{width:25%;vertical-align:middle}
th.topicLast{border-top:1px solid #F3F3F3!important}
th.double{text-align:left}
#recent_topics li{margin:.5px 0}
#left #recent_topics .lastRight{width:20%!important}
.half li:nth-child(6),.half li:nth-child(7),.half li:nth-child(8),.half li:nth-child(9),.half li:nth-child(10),#active_starters,#users_month{display:none}
/* Tooltip */
#tooltip{background-color:#FFF;border:2px solid #333;color:#131313;max-width:550px;padding:10px}Bước 2: ACP >> Display >> QLTT

over_header: Tìm và xóa đoạn sau


Code:
<div id="{ID_LEFT}">
        <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
        {giefmod_index1.MODVAR}
        <!-- BEGIN saut -->
        <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
        <!-- END saut -->
        <!-- END giefmod_index1 -->
</div>


index_body: Tìm
Code:


Code:
{CHATBOX_TOP}


...và thêm vào trước nó:

Code:
<div id="{ID_LEFT}" class="main">
   <div class="main-head">
      <div class="page-title">
         <h2>Thống kê bài viết</h2>
      </div>
   </div>
   <div class="main-content">
      <table cellspacing="0" class="table">
         <tbody class="statused">
            <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
            {giefmod_index1.MODVAR}
            <!-- END giefmod_index1 -->
         </tbody>
      </table>
   </div>
   <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
      var versionMinor = parseFloat(navigator.appVersion),
         versionMajor = parseInt(versionMinor),
         IE = document.all && !window.opera && 7 > versionMajor,
         IE7 = document.all && !window.opera && 7 <= versionMajor,
         OP = window.opera,
         FF = document.getElementById,
         NS = document.layers;

      function get_item(a, c) {
         if (IE) return c ? window.opener.document.all[a] : document.all[a];
         if (FF) return c ? window.opener.document.getElementById(a) : document.getElementById(a);
         if (NS) return c ? window.opener.document.layers[a] : document.layers[a]
      }

      var current_tooltip;

      function show_tooltip(a, c) {
         var b = get_item("tooltip");
         b || (b = document.createElement("div"), b.setAttribute("id", "tooltip"), document.body.appendChild(b));
         b.style.zIndex = 1000;
         b.style.position = "absolute";
         b.innerHTML = "<p>" + c + "</p>";
         b.style.visibility = "visible";
         a.onmousemove = move_tooltip;
         a.onmouseout = function() {
            b.style.visibility = "hidden"
         };
         a.title = ""
      }
      var offsetxpoint = -60,
         offsetypoint = 20,
         real_body = document.compatMode && "BackCompat" != document.compatMode ? document.documentElement : document.body,
         real_body = document.documentElement ? document.documentElement : document.body;

      function move_tooltip(a) {
         var c = !IE ? a.pageX : event.clientX + real_body.scrollLeft,
            d = !IE ? a.pageY : event.clientY + real_body.scrollTop,
            b = IE && !window.opera ? real_body.clientWidth - event.clientX - offsetxpoint : window.innerWidth - a.clientX - offsetxpoint - 20,
            e = IE && !window.opera ? real_body.clientHeight - event.clientY - offsetypoint : window.innerHeight - a.clientY - offsetypoint - 20,
            f = 0 > offsetxpoint ? -1 * offsetxpoint : -1E3;
         current_tooltip = get_item("tooltip");
         current_tooltip.style.left = b < current_tooltip.offsetWidth ? IE ? real_body.scrollLeft + event.clientX - current_tooltip.offsetWidth + "px" : window.pageXOffset + a.clientX - current_tooltip.offsetWidth + "px" : c < f ? "5px" : c + offsetxpoint + "px";
         current_tooltip.style.top = e < current_tooltip.offsetHeight ? IE ? real_body.scrollTop + event.clientY - current_tooltip.offsetHeight - offsetypoint + "px" : window.pageYOffset + a.clientY - current_tooltip.offsetHeight - offsetypoint + "px" : d + offsetypoint + "px"
      }
      $("#recent_topics li a:first-child").mouseover(function() {
         show_tooltip(this, $(this).next().html())
      });
      $("#active_topics a, #viewed_topics a").mouseover(function() {
         show_tooltip(this, $(this).prev().text().replace(/(.*)\s-\s\d+.+/, "$1"));
      }).after(function() {
         return '<span class="lastRight">' + this.title.replace(/.*\s-\s(\d+.+)/, "$1") + '</span>'
      });
      $(".changeLast").change(function() {
         $(".half.group_" + $(this).data("group")).hide();
         $("#" + this.value).show();
      });
       //]]>
   </script>
</div>Bước 3: ACP >> Display >> Portal

Thay thế toàn bộ các temp sau:

mod_most_active_starters:


Code:
<!--<td>-->   
   <ul id="active_starters" class="half group_post">
      <!-- BEGIN POSTER -->
      <li>
         {POSTER.NAME}
         <span class="lastRight">
            {POSTER.NB_TOPICS}
         </span>
      </li>
      <!-- END POSTER -->
   </ul>
</td>


mod_most_active_topics:


Code:
<tr>
   <th class="topicLast">
      <h2>Thảo luận nhiều nhất</h2>
   </th>
   <th class="topicLast">
      <h2>Lượt xem nhiều nhất</h2>
   </th>
</tr>
<tr>
   <td>
      <ul id="active_topics" class="half">
         <!-- BEGIN TOPIC -->
         <li>
            <span style="display:none">{TOPIC.TITLE}</span>
            <a href="{TOPIC.LINK}" title="{TOPIC.TITLE}">{TOPIC.NAME}</a>
         </li>
         <!-- END TOPIC -->
      </ul>
   </td>
<!--</tr>-->


mod_most_viewed_topics:


Code:
<!--<tr>-->
   <td>
      <ul id="viewed_topics" class="half">
         <!-- BEGIN TOPIC -->
         <li>
            <span style="display:none">{TOPIC.TITLE}</span>
            <a href="{TOPIC.LINK}" title="{TOPIC.TITLE}">{TOPIC.NAME}</a>
         </li>
         <!-- END TOPIC -->
      </ul>
   </td>
</tr>


mod_recent_topics:


Code:
<!-- BEGIN classical_row -->
<tr>
   <th class="double">
      <h2>Bài viết mới
         <span class="right">Người gửi cuối</span>
      </h2>
   </th>
   <th>
      <select class="changeLast" data-group="post">
         <option value="top_posters">Viết bài nhiều nhất</option>
         <option value="active_starters">Tạo chủ đề nhiều nhất</option>
      </select>
   </th>
   <th>
      <select class="changeLast" data-group="time">
         <option value="users_week">Tích cực nhất tuần</option>
         <option value="users_month">Tích cực nhất tháng</option>
      </select>
   </th>
</tr>
<tr>
   <td class="double" rowspan="3">
      <ul id="recent_topics">
         <!-- BEGIN recent_topic_row -->
         <li>
            <a href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</a>
            <div class="tooltip_data" style="display:none">
               <p>
                  <span style="color:red">Tiêu đề</span>: {classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}
               </p>
               <p>
                  <span style="color:blue">Gửi lúc</span>: {classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}
               </p>
            </div>

            <!-- BEGIN switch_poster -->
            <a class="lastRight" href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</a>
            <!-- END switch_poster -->
            <!-- BEGIN switch_poster_guest -->
            <span class="lastRight">
               {classical_row.recent_topic_row.switch_poster_guest.S_POSTER}
            </span>
            <!-- END switch_poster_guest -->
         </li>
         <!-- END recent_topic_row -->
      </ul>
   </td>
<!-- </tr> -->
<!-- END classical_row -->


mod_top_post_users_month:Code:
<!--<tr>-->
   <!--<td>-->   
      <ul id="users_month" class="half group_time">
         <!-- BEGIN POSTER -->
         <li>
            {POSTER.NAME}
            <span class="lastRight">
               {POSTER.NB_POSTS}
            </span>
         </li>
         <!-- END POSTER -->
      </ul>
   </td>
</tr>


mod_top_post_users_week:

Code:
<td>
   <ul id="users_week" class="half group_time">
      <!-- BEGIN POSTER -->
      <li>
         {POSTER.NAME}
         <span class="lastRight">
            {POSTER.NB_POSTS}
         </span>
      </li>
      <!-- END POSTER -->
   </ul>
<!--</td>-->


mod_top_posters:


Code:
<td>
   <ul id="top_posters" class="half group_post">
      <!-- BEGIN POSTER -->
      <li>
         {POSTER.NAME}
         <span class="lastRight">
            {POSTER.NB_POSTS}
         </span>
      </li>
      <!-- END POSTER -->
   </ul>
<!--</td>-->Bước 4: ACP >> Modules >> Portal & Widgets >> Forum widgets management


Kích hoạt cột widget trái


Xắp xếp widget theo thứ tự


Tùy chỉnh recent topics


Zzbaivong


salaman

on 28/7/2014, 22:19

#2
  • salaman

salamanThành Viên Mới
Xem lý lịch thành viên
Thành Viên Mới
Bài viết : 3
Xu Xu : 16
Like : 1
Re: [TUTs] Thống kê bài viết 5 cột

cho mình hỏi ở bước 2ACP >> Display >> QLTT, mình tìm hoài không thấy QLTT,cho hỏi nó nằm ở phần nào vậy,trong đó nó hiện tiếng anh nên mình tìm không ra,mình mới tập làm nên mong bạn chỉ giúp nha

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Free blog